Sammensætning

Sammensætning
Ord sammensat af et eller flere selv-
stændige ord.
Syn. Kompositum, komposition.
Se også Samdannelse.
Ex: fodbolddommer.
Førsteled: fodbold (1.led=fod, 2.led=bold)
Andetled (sidsteled): dommer.
Gruppesammensætning:
Når førsteled består af flere ord.
Ex: væg til væg-tæppe.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • sammensætning — sam|men|sæt|ning sb., en, er, erne, i sms. sammensætnings , fx sammensætningseksempel, sammensætningstryk …   Dansk ordbog

  • Bestandssammensætning — En vildtbestands sammensætning af han og hundyr, unge og gamle individer …   Danske encyklopædi

  • Gruppesammensætning — Se Sammensætning …   Danske encyklopædi

  • Maccaronisme — Sammensætning af et hjemligt ord med en fremmed endelse …   Danske encyklopædi

  • Oxymoron — Sammensætning af 2 logiske modsætninger. Ex: tragikomisk (tragisk og komisk). Palatisering 1. Ganelyd 2. Udtale med j holdig lyd. Ex: champagne (sjampanje) …   Danske encyklopædi

  • Syntese — Sammensætning af elementer til større enheder. Modsat Analyse …   Danske encyklopædi

  • § 57. Bindestreg — Bindestreg har form som en vandret streg (i typografi kortere end tankestreg) og skrives eller trykkes uden afstand (spatium) til de omgivende orddele. (1) VED ORDDELING Bindestreg bruges ved deling af ord ved linjeskift (se § 15 17). (2) I… …   Dansk ordbog

  • § 12. Store og små bogstaver i proprier — (1) HOVEDREGEL Proprier skrives med stort begyndelsesbogstav. Denne regel gælder uanset om de pågældende proprier mere eller mindre tydeligt består af ord der også kan bruges som appellativer. I nogle tilfælde er det særlig vanskeligt at afgøre… …   Dansk ordbog

  • Ytring — Meningshelhed som kan bestå af en Hel sætning, Sætningsemne eller et enkelt udråb (interjektion). Syn. Periode, mening, Sætning. Zeugma Sammensætning af 2 uensartede led. Ex: kærlighed og flødeskum …   Danske encyklopædi

  • New Zealand — er lidt større end England. Landet består af to store øer, kaldet Nordøen og Sydøen. Fra nordspidsen af Nordøen til sydspidsen af Sydøen er der 1600 kilometer. Landet ligger mellem 30 og 50 grader sydlig bredde, dvs. det ligger ret langt mod… …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”